The Limited Times

Now you can see non-English news...

ועדת ההיתרים לנתניהו: הוכח שהכסף הוחזר | ישראל היום

2020-07-05T10:52:11.136Z

| משפט


לאחר שדחתה את הבקשה לדון בקבלת מימון להוצאות משפטו הודיעה הוועדה כי על נתניהו להציג ראיות כי 300 אלף הדולרים הושבו למיליקובסקי

  • נתניהו

    צילום: 

    איי.פי - ארכיון

לאחר שוועדת ההיתרים של משרד מבקר המדינה דחתה בשבוע שעבר את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון בבקשתו לדון בקבלת מימון להוצאות משפטו על ידי מקורבו ספנסר פרטרידג'.

בנוסף, מתוך הסכום שקיבל רה"מ בעבר מבן דודו נתן מיליקובסקי (כ-300 אלף דולרים), יוחזרו בתוך חודש 30 אלף דולרים ששימשו להגנתו המשפטית. לזמן זה נוספים 10 יום בהם ניתן לסנגוריו של ראש הממשלה לערער, אך הערכה היא כי לא יעשו כך.

בהודעה מטעם ועדת ההיתרים נמסר כי "לאור עמדת היועמ"ש לממשלה בדבר חוקיות בקשתו של ראש הממשלה למימון הגנתו המשפטית, הבקשה לא תידון". עוד נמסר מהוועדה כי "יתר הסכום, אשר שימש להגנתה המשפטית של הגב׳ שרה נתניהו בתיק המעונות, אינו נדרש להשבה".

נתניהו: "יש כלל פשוט: לא ביבי - לא חוקרים" // צילום: פול ערוץ 2

כזכור, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, הודיע ביום חמישי האחרון כי הוא מתנגד למימון הוצאותיו המשפטיות של נתניהו על ידי הלוואה ממקורבו איל ההון ספנסר פרטרידג' בסך 10 מיליון שקלים. את התנגדותו לכך העביר לוועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה שדנה בימים אלו מחדש באפשרות להתיר לנתניהו לקבל את ההלוואה.

היועץ כתב בעמדתו כי "בנסיבות העניין, בשים לב לסכום החריג בו מדובר... לא ניתן לקבוע כי קבלת סכום זה על ידי ראש הממשלה מצד מר פטררידג' אינה משום מתנה הניתנת לו באשר הוא עובד ציבור". היועץ מסביר בתחילת מכתבו כי החוק אוסר על עובד הציבור לקבל מתנה "באשר הוא עובד ציבור" ומסביר כי לעמדתו טובת ההנאה, כדבריו, הניתנת לראש הממשלה, אכן ניתנת לו משום כוחו כפוליטיקאי בכיר ולא משום חברותו עם אין ההון ולכן היא אסורה על פי הדין.

היועץ אף ציטט את החלטת ועדת ההיתרים הקודמת שהתנגדה לקבלת המימון, למרות שחבריה כבר התפטרו ולמעשה הוועדה בוחנת כעת את הבקשה מחדש. בהחלטה מפברואר 2019 נכתב כי הקשר בין נתניהו ואיל ההון נותר לפני 19 שנה, בתקופה בה נתניהו היה בשלהי תקופת כהונתו כראש ממשלה בקדנציה הראשונה "או כמו שפרש מהפוליטיקה ונמצא בעמדת המתנה לחזור לשלטון.

אף אם בהמשך התפתחה רעות וידידות אישית הקשר בין השניים התגבש בבסיסו כקשר בין בעל הון לפוליטיקאי בכיר, על כל המשתמע מכך. לא מדובר בחברות משכבר הימים, מתקופת הלימודים, תנועת הנוער או השירות הצבאי, אלא בחברות של שניים שבעת התגבשות הקשר היו איש השלטון ועל הון".

פרטרידג' כלול גם ברשימת עדי התביעה בכתב האישום נגד נתניהו. מנדלבליט מסביר לוועדת ההיתרים כי החשש לניגוד עניינים בין השניים נובע לכתחילה מאופי יחסיהם וכי ההסדר למניעת ניגוד העניינים שהתבקש כבר בבקשה הקודמת לוועדת ההיתרים, נדרש גם ללא קשר לכך שראש הממשלה יקבל מפרטרידג' סכום כסף לשם מימון הוצאות ההגנה שלו, וכי הדבר אינו דורש שינוי מהותי בשל העובדה כי פרטרידג' עד תביעה.

This news is expired in our cache, please access its source.

Source: israelhayom

Similar news:

You may like

Trends 24h

News/Politics 2020-08-11T12:45:10.378Z

Latest

© Communities 2019 - Privacy