The Limited Times

Now you can see non-English news...

הבהלה לחיסונים: שלוש חברות בשלב מתקדם | ישראל היום

2020-11-21T22:05:12.426Z

כמה חיסונים בעולם נמצאים בשלב השלישי? • ומתי צפוי Brilife הישראלי לקבל אישור? • כל הפרטים | בריאות


כמה חיסונים נמצאים בשלב השלישי? • מתי צפוי Brilife הישראלי לקבל אישור? • ואיך נראים התהליכים בגזרה הסינית והרוסית? • כל הפרטים

המרוץ לחיסון הקורונה: מגוון חיסונים נמצאים כעת בשלבים שונים של אישור. 13 מתוכם כבר הגיעו לשלב השלישי של האישורים.

צילום: Pfizer

החיסונים של מודרנה, פייזר, וגם אסטרהזניקה ואוניברסיטת אוקספורד, נמצאים בסיום השלב השלישי ולקראת בקשת אישורים. חברת פייזר, שפיתחה את החיסון עם חברת BioNTech, העבירה בסופ"ש בקשה ל-FDA לקבלת אישור לשימוש חירום. הדיון יתקיים ב-10 בדצמבר.

בשבוע שעבר הם הודיעו כי יעילות החיסון שלהם עומדת על כ-95 אחוזים. בד בבד, מודרנה הודיעה בשבוע שעבר על יעילות חיסון של 94.5 אחוזים. החברה צפויה גם היא להגיש בקשה לשימוש חירום בחיסון.

החיסון של אסטרהזניקה ואוניברסיטת אוקספורד נמצא גם הוא בשלבים מתקדמים. ביום חמישי נמסר כי תוצאות הניסויים לגבי יעילות החיסון יימסרו לקראת חג המולד.

וכמובן יש החיסון הישראלי של המכון הביולוגי -  Brilife. עד כה חוסנו בו 46 מתנדבים במסגרת שלב 1. אם לא תהיינה הפתעות, בסוף הקיץ החיסון צפוי להיות מאושר.

לצד התהליכים השקופים במערב, הסינים והרוסים פיתחו חיסונים. "ספוטניק 5" הרוסי, לטענת מוסקבה, הראה יעילות של 92 אחוזים.  בה בעת, החיסון הסיני של CanSino Biologics נמצא בשלב השלישי ואושר לשימוש מוגבל בסין.

Source: israelhayom

Similar news:

You may like

Life/Entertain 2020-10-27T14:35:58.803Z

Trends 24h

Life/Entertain 2020-12-03T15:49:59.717Z
Life/Entertain 2020-12-03T15:59:06.772Z

Latest

© Communities 2019 - Privacy